Revista

Per tal de fer del llenguatge un instrument d’educació que permeti reforçar l’ús de la llengua catalana, disposar d’un mitjà de creativitat literari de l’alumnat, fomentar l’esperit crític davant dels propis treballs i dels companys, potenciar el treball en equip, la participació de tota la Comunitat Educativa amb el dia a dia del centre i posar a l’abast de tothom un instrument que possibiliti la informació de les activitats generals que es fan a l’escola treballan la funcionalitat de la llengua i per tal, trimestralment s’edita un número de la revista “Tots colors i més” coincidint amb el final de trimestre.