L'horari escolar de l’alumnat serà:

Educació Infantil serà de 9:10h a 12:40h i de 15:10 a 16:40h

Educació Primària serà de 9 a 12:30 i de 15 a 16:30h


El curs 2021/22 comença el 13 de setembre de 2021 i acaba el 22 de juny de 2022.


Vacances:

  • Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 9 de gener de 2022 
  • Setmana Santa: del 9 d'abril al 18 d'abril de 2022


Dies festius de lliure disposició acordats pel Consell Escolar Municipal:

  • 11 d'octubre de 2021
  • 7 de desembre de 2021
  • 28 de febrer de 2022
  • 18 de març de 2022
  • 2 de maig de 2022
  •  6 de juny de 2022 (festa local)Dies de jornada intensiva (de 9 a 13h):

  • 22 de desembre de 2021
  • del 7 al 22 de juny de 2022