Actualment l’escola Angeleta Ferrer té una plantilla de 21.5 mestres. L'etapa d'Educació Infantil ja compta amb dues línies a cada nivell. A Educació Primària hi ha dues línies a segon i quart.

L'Educació Infantil s'organitza en tres cursos:

 • P3 A (Abelles)
 • P3 B(Cargols)
 • P4 A (Conills)
 • P4 B (Esquirols)
 • P5 A (Granotes)
 • P5 B (Salamandres)


L'Educació Primària s'organitza en tres cicles, amb una durada de dos cursos cada un:

Cicle Inicial:

 • 1r (Dofins)
 • 2n A (Tortugues)
 • 2n B (Camaleons)


Cicle Mitjà:

 • 3r (Pops)
 • 4t A(Taurons)
 • 4t B (Peixos Espasa)


Cicle Superior:

 • 5è (Serps)
 • 6è (Àguiles)


L’escola, a més dels i les tutores de cada classe, compta amb  especialistes d’Educació Especial, Llengua Anglesa, Educació Física i Educació Musical.

La normativa actual estableix que els centres han de fixar les mesures necessàries per tal que tots els alumnes rebin l’atenció necessària d’acord amb les seves característiques. Per aquest motiu, a més d’una atenció individualitzada dins l’aula, amb adaptacions dels continguts o metodologies, els centres disposen d’altres recursos per atendre la diversitat, com són la intervenció de dos mestres a l’aula, el suport en grups reduïts dins l’horari lectiu i el suport escolar personalitzat (SEP), que es pot organitzar fora i dins de l’horari lectiu.

L'EQUIP DOCENT ACTUAL

 P3 A Abelles

 HELENA SANDOVAL

 P3 B Cargols

 CARME PORRAS

 P4 A Conills

 NÚRIA RIERA

 P4 B Esquirols

 ROSA LUCEÑO

 P5 A Salamandres

 ALÍCIA GALEANO

 P5 B Granotes  AGNÈS PÉREZ
 Reforç Educació Infantil

 MARTA ARMENGOL - RAQUEL GUARDA

 Anglès Educació Infantil

 MARIA FIGUERAS

 1r Dofins

 CARME CIVIT

 2n A Tortugues

 PATRÍCIA SANTANDER

 2n B Camaleons

 NATALIA OLIVÁN

 3r Pops

 CARME COLOMER

 4t A Taurons

 MARIA FERNÁNDEZ

 4t B Peixos Espasa

 LAIA RIBAS

 5è Serps

 ANNA MASFERRER

 6è Àguiles

 XAVI BALAGUER

 Educació Especial

 JENNI GUIRAO

 Llengua Anglesa

 ANNA MASFERRER

 MARIA FERNÁNDEZ

 NATALIA OLIVÁN

 Educació física

 Psicomotricitat (EI)

 XAVI BALAGUER - CARME CIVIT - LAIA RIBAS - LÍDIA MULÀ
 Educació Musical

 LÍDIA MULÀ

 Directora

 MARINA RIERA

 Cap d’Estudis

 JUANJO DURAN

 Secretària

 SÒNIA LÓPEZ


Tanmateix, el centre compta amb el personal d’administració i serveis, que col·laboren en el seu bon funcionament :

 

Tècnica Educació Infantil: Eva Martínez Tárraga

Auxiliar administrativa: Mònica Marés

Conserge: Jordi Subirats

Vetlladora: Marta Garcia

Psicopedagoga de l’EAP: Roger Llop

Treballadora Social de l’EAP: Esperança Fernández