Actualment l’escola té una plantilla de 14.5 mestres

L'educació infantil s'organitza en tres cursos:

  • P3 A (Abelles)
  • P3 B(Cargols)
  • P4 (Conills)
  • P5 (Granotes)


L'educació primària s'organitza en tres cicles, amb una durada de dos cursos cada un:

Cicle Inicial:

  • 1er (Dofins)
  • 2on (Tortugues)


Cicle Mitjà:

  • 3er (Meduses)
  • 4art (Taurons)


Cicle Superior:

  • 5è (Serps)
  • 6è (Àguiles)


L’escola, a part dels tutors de cada classe, compta amb els especialistes d’Educació Especial, Llengua Anglesa, Educació Física i Educació Musical.

La normativa actual estableix que els centres han de fixar les mesures necessàries per tal que tots els alumnes rebin l’atenció necessària d’acord amb les seves característiques. Per aquest motiu, a més d’una atenció individualitzada dins l’aula, amb adaptacions dels continguts o metodologies, els centres disposen d’altres recursos per atendre la diversitat, com són la intervenció de dos mestres a l’aula, el suport en grups reduïts dins l’horari lectiu i el suport escolar personalitzat (SEP), que es pot organitzar fora i dins de l’horari lectiu.

L'EQUIP DOCENT ACTUAL

 P3 A Abelles

 Núria Riera

 P3 Cargols

 Helena Sandoval

 P4 Conills  Alicia Galeano
 P5 Granotes

 Anna Abelló

 Marta Armengol

 Reforç Educació Infantil

 Inma Cecilia 

 1r Dofins

 Sònia López

 2n Tortugues  Marta Sala
 3r Meduses  Carme Colomer
 4t Taurons

 Maria Fernández

 5è Serps

 Anna Masferrer

 6è Àguiles  Juanjo Duran
 Educació Especial  Jennifer Guirao 
 Llengua Anglesa

 Anna Masferrer

 Maria Fernández

 Adrià Buch

 Educació Física/Psicomotricitat (EI)  Xavier Balaguer 
 Educació Musical  Anna Mata
 Directora  Marina Riera
 Cap d’Estudis  Juanjo Duran
 Secretària  Anna Blanch


Tanmateix, el centre compta amb el personal d’administració i serveis, que col.laboren en el seu bon funcionament :

Auxiliar administrativa: Mònica Marés
Conserge: Jordi Subirats
Vetlladora: Marta Garcia
Psicopedagoga de l’EAP: Roger Llop
Treballadora Social de l’EAP: Esperança Fernández